ofirmie

2014-06-30 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

[2014-06-30] - Treść podjętych uchwał

[2014-06-04] - Ogłoszenie i projekty uchwał

[2014-06-04] - Porządek obrad

[2014-06-04] - Raport roczny za 2013 rok

[2014-06-04] - Opinia biegłego rewidenta

[2014-06-04] - Informacja o ogólnej liczbie akcji

[2014-06-04] - Formularz pełnomocnictwa

[2014-06-04] - Uchwała nr 1

[2014-06-04] - Uchwała nr 2

[2014-06-04] - Uchwała nr 3

[2014-06-04] - Uchwała nr 4

[2014-06-04] - Uchwała nr 5

[2014-06-04] - Uchwała nr 6

[2014-06-04] - Uchwała nr 7

[2014-06-04] - Uchwała nr 8

[2014-06-04] - Uchwała nr 9

[2014-06-04] - Uchwała nr 10

[2014-06-04] - Uchwała nr 11

[2014-06-04] - Uchwała nr 12

[2014-06-04] - Uchwała nr 13

[2014-06-04] - Uchwała nr 14

[2014-06-04] - Uchwała nr 15

[2014-06-04] - Uchwała nr 16

[2014-06-13] - UZUPEŁNIONE OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

[2014-06-13] - UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD ZWZ

[2014-06-13] - UZUPEŁNIONY FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

[2014-06-13] - Uchwała nr 17

[2014-06-13] - Uchwała nr 18

[2014-06-13] - Uchwała nr 19