ofirmie

Relacja z debiutu

27 sierpnia na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Hefal Serwis SA. Spółka działa w branży budowlanej w zakresie projektowania i wykonywania aluminiowych konstrukcji oraz sztucznych lodowisk. Hefal Serwis SA jest 13. debiutantem w tym roku na NewConnect oraz 96. spółką notowaną na tym rynku.

Podczas ceremonii debiutu, order Członek Zarządu GPW, order p. Beata Jarosz, treatment wyraziła nadzieję, iż dzięki rynkowi NewConnect Hefal Serwis SA będzie mógł z powodzeniem stawiać czoła nowym wyzwaniom, których nie brakuje na trudnym obecnie rynku. Z kolei Prezes Zarządu Hefal Serwis SA, p. Piotr Leszczyński, podkreślił w swoim przemówieniu, że debiut na alternatywnej platformie GPW zapisze się w historii spółki jako jeden z kamieni milowych w jej rozwoju. Prezes Leszczyński podziękował także Giełdzie za umożliwienie upublicznienia spółki oraz innym osobom i podmiotom, które wsparły debiutanta w jego starcie na rynku NewConnect.

Podstawowe informacje o spółce oraz o ofercie:

Autoryzowany Doradca Spółki: M&M Doradztwo Gospodarcze S. A.

Podstawowa działalność spółki skupiona jest w dwóch obszarach:

  • projektowaniu i produkcji aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz zadaszeń powierzchni otwartych (okna, drzwi, witryny, fasady, przeszklone dachy i oranżerie, okładziny elewacyjne na bazie blach aluminiowych, konstrukcje wewnętrzne z aluminium - głównie ścianki działowe oraz detale architektoniczne – attyki, osłony przeciwsłoneczne i zadaszenia),
  • projektowaniu oraz generalnym wykonawstwie sztucznych lodowisk: sezonowych lodowisk demontowanych, lodowisk stacjonarnych, pełnowymiarowych lodowisk o standardzie hokejowym, kompleksowych hal lodowiskowych, torów łyżwiarskich, torów curlingowych.

Publiczna subskrypcja akcji serii B

W dniu 26.03.2008r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Hefal Serwis, gdyż w pierwotnych założeniach spółki było wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

W dniu 19.06.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Publiczna Subskrypcja akcji serii B przeprowadzona została w dniach od 4 czerwca do 3 września 2008 roku. Przydział akcji nastąpił w dniu 5 września 2008 roku. Przydzielono 5.769 akcji serii B.

Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na 28 zł.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii B: 161.532 zł.

Kurs odniesienia: 28,00 zł.

(źródło: www.newconnect.pl)

 

Dokument Informacyjny Hefal Serwis_SA

Prezentacja