ofirmie

Raporty ESPI 2017

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 roku

Zarząd Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 5 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-06-30                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  HEFAL SERWIS S.A.  
  Temat                    
  Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017  
  Podstawa prawna                
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %  
  Treść raportu:                  
 

Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji podaje wykaz Akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku:

1. SZKOPEK MAŁGORZATA
-% udział w liczbie głosów na ZWZ- 98,95%
-% udział w ogólnej liczbie głosów- 38,86%

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-06-30 Wacław Ryba   po. Prezesa Zarządu    
  2017-06-30 Mariusz Reza   Zarządca    
 
 

Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję

Zarząd Hefal Serwis S.A. informuje, iż 30 czerwca 2017 roku:
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło powołanie Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Wacława Ryba, który został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze decyzji Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 03 kwietnia 2017 roku
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało, na kolejną kadencją, Pana Leszka Kołoczek na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej

Aktualny skład Rady Nadzorczej:
Leszek Kołoczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Górecki – Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Szkopek – Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Zalewski – Członek Rady Nadzorczej
Wacław Ryba- Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu życiorysy zawodowy w rozumieniu § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)