ofirmie

EBI-RB 12/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki HEFAL SERWIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku o godz. 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki HEFAL SERWIS S.A. w restrukturyzacji, ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski, obsługiwane będzie przez Kancelarię Notarialną not. Damiana Pasich przy ul. 1 Maja 7 w Jastrzębiu Zdroju.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Formularze do głosowania korespondencyjnego, wzór pełnomocnictwa, pełna treść dokumentów i projektów uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ogłoszenie o zwołaniu znajdują się na stronie internetowej Spółki www.hefalserwis.pl.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wacław Ryba - p.o. Prezesa Zarządu
  • Mariusz Reza - Zarządca