Alternative flash content

Requirements

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe nr 5 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, bronchi 2007-2013 Działanie 4.3

 

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 09.01.2015 r. w zakresie dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na budowę hali produkcyjnej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA UMOWY (rozszerzenie .pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5 - z dnia 09.01.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOKUMENTACJA – http://188.137.96.131/owncloud/public.php?service=files&t=33789b91bb1133238ee45a34a5dbf9d4  hasło: Dokumentacja2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe nr 4 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, purchase 2007-2013 Działanie 4.3

 

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE (rozszerzenie .pdf) - z dnia 03.10.2014 r. w zakresie wykonania instalacji elektrycznych silnoprądowych w hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOKUMENTACJA – http://188.137.96.131/owncloud/public.php?service=files&t=33789b91bb1133238ee45a34a5dbf9d4  hasło: Dokumentacja2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 4.3

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 09.06.2014 r. w zakresie budowy hali produkcyjnej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1  - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN: „BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. MARKLOWICKIEJ" (rozszerzenie.pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 - z dnia 09.06.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOKUMENTACJA – http://188.137.96.131/owncloud/public.php?service=files&t=33789b91bb1133238ee45a34a5dbf9d4  hasło: Dokumentacja2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe 2 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 4.3

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 25.11.2013 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę hali produkcyjnej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY - WZÓR (rozszerzenie .pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2 - z dnia 25.11.2013 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY (rozszerzenie .pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2 - z dnia 25.11.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 4.3

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 04.11.2013 r. w zakresie zakupy środka trwałego: Centrum obróbkowe CNC do materiałów kompozytowych i metalu w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

FORMULARZ OFERTY - WZÓR (rozszerzenie .pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 - z dnia 04.11.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe 6.1 Paszport do eksportu

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Hefal Serwis S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 6.1 Paszport do eksportu

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 10.05.2012 r. w zakresie zakupu usług doradczych  w ramach umowy o dofinansowanie POIG.06.01.00-24-308/11-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Spółka Hefal Serwis S.A. otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:

 

Plan Rozwoju Eksportu Hefal Serwis S.A.

opracowanie-strategii-rozwoju-2-40x30cm

 

opracowanie-strategii-rozwoju-3-40x30cm

Spółka Hefal Serwis S.A. podpisała w dniu 25.06.2012 r. umowę o dofinansowanie Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację Projektu „WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W FIRMIE HEFAL SERWIS S.A."

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. – 31.03.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 400 000, there 00 zł

Wydatki kwalifikowane: 397 100, viagra sale 00 zł

Wysokość dofinansowania: 198 550,00 zł

w tym:

- 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 168 767,50 zł

- 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 29 782,50 zł

W ramach projektu zrealizowanie będą następujące działania:

- udział w zagranicznych imprezach targowych w charakterze wystawcy,

- udział w misjach gospodarczych za granicą,

- wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

Niniejszy Projekt ukierunkowany jest w szczególności na rozwój eksportu w całkowitej sprzedaży Spółki oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami. Rozpoczęcie działalności eksportowej przyczyni się do wzrostu i dywersyfikacji sprzedaży produktów Spółki oraz do wzrostu stopnia umiędzynarodowienia Przedsiębiorstwa, intensywnej promocji i zwiększenia rozpoznawalności polskiej marki Hefal Serwis na rynku międzynarodowym.

Nowa technologia przenośnego sztucznego lodowiska

nowa technologia przenos na 2 40x30cm01-00

 

Spółka Hefal Serwis S.A. podpisała w dniu 05.10.2011 r. umowę o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację Projektu „NOWA TECHNOLOGIA PRZENOŚNEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA".

Okres realizacji projektu: 09.04.2010 r. – 31.12.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 648 698, pills 00 zł

Wydatki kwalifikowane: 556 100,00 zł

Wysokość dofinansowania: 250 245,00 zł

w tym:

- 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 212 708,25 zł

- 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 37 536,75 zł

Przedmiotem prac badawczych Spółki jest opracowanie nowej technologii instalacji ziębniczej tafli lodowiska, w wyniku czego powstanie innowacyjne rozwiązanie w stosunku do dotychczasowego produktu, prowadzące do jego znaczącego ulepszenia. W ramach projektu Spółka planuje wprowadzić innowacyjny produkt na rynek, na skalę krajową i międzynarodową.

Udział w targach Kolonia

udzial-w-targach-kolonia-2-40x30cm

Spółka Hefal Serwis S.A. podpisała w dniu 07.02.2012 r. umowę o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą „Udział w Targach Kolonia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Poddziałanie 1.2.4 Mikro, medstore Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Okres realizacji projektu: 09.06.2011 r. - 30.11.2011 r.

W ramach podpisanej umowy Spółka wzięła udział w odbywających się w dniach od 26 do 28 października 2011 roku Międzynarodowych Targach Projektowania i Budowy Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych oraz Zagospodarowania Terenów Miejskich FSB w Kolonii (Niemcy).

Całkowita wartość projektu: 83 330, symptoms 00 zł

Wydatki kwalifikowane: 83 330,00 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 49 998,00 zł

w tym:

- 42 498,30 zł - 85% kwoty dofinansowania, stanowiły środki europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 7 499,70 zł – 15% kwoty dofinansowania, stanowiły środki budżetu państwa.