Alternative flash content

Requirements

Nowa technologia przenośnego sztucznego lodowiska

nowa technologia przenos na 2 40x30cm01-00

 

Spółka Hefal Serwis S.A. podpisała w dniu 05.10.2011 r. umowę o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację Projektu „NOWA TECHNOLOGIA PRZENOŚNEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA".

Okres realizacji projektu: 09.04.2010 r. – 31.12.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 648 698, pills 00 zł

Wydatki kwalifikowane: 556 100,00 zł

Wysokość dofinansowania: 250 245,00 zł

w tym:

- 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 212 708,25 zł

- 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 37 536,75 zł

Przedmiotem prac badawczych Spółki jest opracowanie nowej technologii instalacji ziębniczej tafli lodowiska, w wyniku czego powstanie innowacyjne rozwiązanie w stosunku do dotychczasowego produktu, prowadzące do jego znaczącego ulepszenia. W ramach projektu Spółka planuje wprowadzić innowacyjny produkt na rynek, na skalę krajową i międzynarodową.