Alternative flash content

Requirements

Plan Rozwoju Eksportu Hefal Serwis S.A.

opracowanie-strategii-rozwoju-2-40x30cm

 

opracowanie-strategii-rozwoju-3-40x30cm

Spółka Hefal Serwis S.A. podpisała w dniu 25.06.2012 r. umowę o dofinansowanie Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację Projektu „WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W FIRMIE HEFAL SERWIS S.A."

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. – 31.03.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 400 000, there 00 zł

Wydatki kwalifikowane: 397 100, viagra sale 00 zł

Wysokość dofinansowania: 198 550,00 zł

w tym:

- 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 168 767,50 zł

- 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 29 782,50 zł

W ramach projektu zrealizowanie będą następujące działania:

- udział w zagranicznych imprezach targowych w charakterze wystawcy,

- udział w misjach gospodarczych za granicą,

- wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

Niniejszy Projekt ukierunkowany jest w szczególności na rozwój eksportu w całkowitej sprzedaży Spółki oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami. Rozpoczęcie działalności eksportowej przyczyni się do wzrostu i dywersyfikacji sprzedaży produktów Spółki oraz do wzrostu stopnia umiędzynarodowienia Przedsiębiorstwa, intensywnej promocji i zwiększenia rozpoznawalności polskiej marki Hefal Serwis na rynku międzynarodowym.