Alternative flash content

Requirements

Udział w targach Kolonia

udzial-w-targach-kolonia-2-40x30cm

Spółka Hefal Serwis S.A. podpisała w dniu 07.02.2012 r. umowę o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą „Udział w Targach Kolonia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Poddziałanie 1.2.4 Mikro, medstore Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Okres realizacji projektu: 09.06.2011 r. - 30.11.2011 r.

W ramach podpisanej umowy Spółka wzięła udział w odbywających się w dniach od 26 do 28 października 2011 roku Międzynarodowych Targach Projektowania i Budowy Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych oraz Zagospodarowania Terenów Miejskich FSB w Kolonii (Niemcy).

Całkowita wartość projektu: 83 330, symptoms 00 zł

Wydatki kwalifikowane: 83 330,00 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 49 998,00 zł

w tym:

- 42 498,30 zł - 85% kwoty dofinansowania, stanowiły środki europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 7 499,70 zł – 15% kwoty dofinansowania, stanowiły środki budżetu państwa.