Alternative flash content

Requirements

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe nr 5 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, bronchi 2007-2013 Działanie 4.3

 

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 09.01.2015 r. w zakresie dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na budowę hali produkcyjnej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA UMOWY (rozszerzenie .pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5 - z dnia 09.01.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOKUMENTACJA – http://188.137.96.131/owncloud/public.php?service=files&t=33789b91bb1133238ee45a34a5dbf9d4  hasło: Dokumentacja2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe nr 4 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, purchase 2007-2013 Działanie 4.3

 

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE (rozszerzenie .pdf) - z dnia 03.10.2014 r. w zakresie wykonania instalacji elektrycznych silnoprądowych w hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOKUMENTACJA – http://188.137.96.131/owncloud/public.php?service=files&t=33789b91bb1133238ee45a34a5dbf9d4  hasło: Dokumentacja2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 4.3

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 09.06.2014 r. w zakresie budowy hali produkcyjnej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1  - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN: „BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. MARKLOWICKIEJ" (rozszerzenie.pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 - z dnia 09.06.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOKUMENTACJA – http://188.137.96.131/owncloud/public.php?service=files&t=33789b91bb1133238ee45a34a5dbf9d4  hasło: Dokumentacja2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe 2 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 4.3

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 25.11.2013 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę hali produkcyjnej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY - WZÓR (rozszerzenie .pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2 - z dnia 25.11.2013 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY (rozszerzenie .pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2 - z dnia 25.11.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 4.3

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 04.11.2013 r. w zakresie zakupy środka trwałego: Centrum obróbkowe CNC do materiałów kompozytowych i metalu w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

FORMULARZ OFERTY - WZÓR (rozszerzenie .pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 - z dnia 04.11.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe 6.1 Paszport do eksportu

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Hefal Serwis S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 6.1 Paszport do eksportu

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 10.05.2012 r. w zakresie zakupu usług doradczych  w ramach umowy o dofinansowanie POIG.06.01.00-24-308/11-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Spółka Hefal Serwis S.A. otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację następujących projektów: