Alternative flash content

Requirements

Akcjonariat

lp Akcjonariusz Ilość akcji % akcji Liczna głosów % głosów
 1 Pani Małgorzata Szkopek 2 413 400 38,86% 2 413 400 38,86%
Pan Zbigniew Szkopek 82 286 1,32% 82 286 1,32%
Pan Aleksander Cieślar 726 711 11,70% 726 711 11,70%
4 Pan Janusz Orzeł 473 000 7,62% 473 000 7,62%
Pozostali 2 515 556 40,50% 2 515 556 40,50%
  Razem 6 210 953 100,00% 6 210 953 100,00%

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-04