Alternative flash content

Requirements

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 5 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na budowę hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej, w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w zakładce "Projekty unijne"