Alternative flash content

Requirements

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 4 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych w hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej na działkach Nr 2213/210 (pow. 3980 m2) i 2210/210 (pow. 4552 m2),  w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w zakładce "Projekty unijne."