Alternative flash content

Requirements

Zapytanie ofertowe nr 3 - 4.3. Kredyt Technologiczny

Zapytanie ofertowe nr 3 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, anesthetist 2007-2013 Działanie 4.3

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 09.06.2014 r. w zakresie budowy hali produkcyjnej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1  - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN: „BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. MARKLOWICKIEJ" (rozszerzenie.pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 - z dnia 09.06.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOKUMENTACJA – http://188.137.96.131/owncloud/public.php?service=files&t=33789b91bb1133238ee45a34a5dbf9d4  hasło: Dokumentacja2014