Alternative flash content

Requirements

Dzierżawa agregatów

Chillery, look czyli inaczej agregaty wody lodowej, link są to urządzenia klimatyzacyjne, abortion w których czynnikiem roboczym jest woda lodowa (woda z domieszką glikolu  tylenowego, lub sama woda w zależności od ustawionych parametrów urządzenia). Układ freonowy odbiera ciepło z wody (chłodzi ją), a następnie zespół regulacyjno - pompowy wprowadza ją w obieg zamknięty. Dzięki takiemu zastosowaniu uzyskuje się duże moce chłodnicze przy minimalizacji kosztów związanych z obsługą oraz
z czynnikiem roboczym w porównaniu z urządzeniami freonowymi.

Przykład:

 • Układ freonowy – specjalistyczna instalacja wytrzymująca ciśnienie 30 bar napełniona freonem. Koszt freonu – ok. 100zł/kg
 • Układ wody lodowej - instalacja na ok. 6 bar napełniona wodą lub wodą z glikolem. Koszt – ok. 3 zł/l

ZASTOSOWANIE:

 • przemysł farmaceutyczny,
 • przemysł chemiczny,
 • przechowywanie owoców i warzyw,
 • chłodnie, magazyny,
 • zakłady produkcyjne,
 • przemysł tworzyw sztucznych – procesy produkcyjne generujące ciepło (np. wtryskarki),
 • przemysł browarniczy (np. schładzanie fermentorów, leżakowni),
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł elektromechaniczny,
 • przemysł motoryzacyjny,
 • zakłady, w których w okresach letnich produkcja jest utrudniona lub
 • niemożliwa z powody zbyt wysokich temperatur,
 • targi, konferencje, imprezy okolicznościowe,
 • jako urządzenia zastępcze gdy awarii ulegnie urządzenie podstawowe.

Również w obecnym sezonie, kiedy czas naprawy sprzętu chłodniczego znacznie się wydłuża i niejednokrotnie wynosi kilka miesięcy, chillery stanową znakomitą alternatywę. Urządzenia pozwolą na dalszą, nieprzerwaną pracę i zminimalizują straty spowodowane awarią dużych systemów klimatyzacji.