Alternative flash content

Requirements

Shareholders

lp Akcjonariusz Ilość akcji % akcji Liczna głosów % głosów
 1 Pani Małgorzata Szkopek 2 413 400 38, medstore 86% 2 413 400 38, health 86%
Pan Zbigniew Szkopek 82 286 1, cheap 32% 82 286 1,32%
Pan Aleksander Cieślar 726 711 11,70% 726 711 11,70%
4 Pan Janusz Orzeł 473 000 7,62% 473 000 7,62%
Pozostali 2 515 556 40,50% 2 515 556 40,50%
Razem 6 210 953 100,00% 6 210 953 100,00%

Ostatnia aktualizacja: 2014-03-04